Maart? Dat is 2 maand gratis auto- en woningverzekering bij DVV

Gedurende de volledige maand maart geniet je van een eenmalige korting van 2 maand gratis autoverzekering en woningverzekering.
Wordt je voertuig pas later geleverd of is de vervaldag van je huidig contract pas later dit kalenderjaar? Dan krijg je op het moment dat je verzekeringscontract ingaat de voordelen.
Voor een gedetailleerde offerte neem je uiteraard met ons contact op via 051/222758 of claeren@dvv.be

Autoverzekering
*2 maanden gratis + 10 maanden betalend op de eerste jaarpremie van een autoverzekering onderschreven tussen 14/01 en 31/03/2019. Aanbod geldig voor alle waarborgen in een nieuwe autoverzekering afgesloten door bestuurders die de afgelopen vijf jaar geen ongeval in fout veroorzaakten, of voor de Omniumverzekering van bestaande klanten die van wagen veranderen. Aanbod geldig onder voorbehoud van aanvaarding van het risico. Een kortingsbon per persoon (zolang de voorraad strekt). Vraag een offerte en raadpleeg de algemene voorwaarden van dit product (het eigen risico, de gedekte goederen,de limieten van de dekking, enz.) die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be/auto/ algemenevoorwaarden. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar. Voor klachten kan u zich eerst richten tot de klachtendienst van DVV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel (KlachtendienstDVV@dvv.be). Indien u niet tevreden bent met het antwoord kan u ook terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (info@ombudsman.as). DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 – RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 – Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel.- NL 01/2019 *

Woningverzekering
* 2 maanden gratis + 10 betalend op de eerste jaarpremie voor een nieuwe woningverzekering Cocoon onderschreven tussen 18/02 en 30/04/2019. Dit tijdelijke aanbod is geldig met of zonder extra opties op voorwaarde dat DVV Verzekeringen het risico aanvaardt. En 6 maanden gratis op een nieuwe woningverzekering Cocoon of Cocoon Start voor wie voor het eerst op eigen benen staat. Voor de franchise, de gedekte goederen, de eventuele limieten en uitsluitingen van de dekking en voor de contactgegevens van de klachtendienst, kan u terecht bij uw DVV-consulent of op www.dvv.be/wonen. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. De verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht, hebben een duurtijd van 1 jaar en zijn stilzwijgend verlengbaar. Als u een klacht hebt, kan u zich richten tot de Klachtendienst van DVV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel (KlachtendienstDVV@dvv.be). Indien u niet tevreden bent met het antwoord kan u ook terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (info@ombudsman.as). DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 – RPR Brussel BTW BE 0405.764.064 – Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel – NL – 02/2019