Thomas Cook gedupeerden

U bent op uw vakantiebestemming?

  1. neem eerst contact op met het crisiscentrum van Buitenlandse zaken indien u problemen ondervindt: +32 2 501 40 00
  2. Neem vervolgens contact op met het garantiefonds Reizen. Zij dekken Thomas Cook tegen financieel onvermogen. Momenteel geven zij voorrang aan de reizigers die zich nog op bestemming bevinden.Doe dit via het contactformulier op de website www.gfg.be/nl/contact/
  3. Diende  u toch langer op uw bestemming te verblijven en heeft u een DVV Assistance / Zorgenloos in het buitenland onderschreven? Bij blokkering in het buitenland voorzien wij een dekking voor de bijkomende verblijfkosten die je moet maken wanneer je bij de heen- of terugreis gedurende ten minste 48 uren opgehouden wordt indien de reisorganisator of de vervoerondernemer de contractuele verplichtingen niet naleeft.
    Onze tussenkomst bedraagt max. 65,00 per dag en per persoon, met een maximum van 650 euro.
    Doe dan eveneens aangifte op het nummer +32 2286 72 86.