Rookmelders vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen over de nodige rookmelders beschikken.

​Kwalitatieve rookmelders kunnen levens redden. In geval van brand is het belangrijk om zo snel mogelijk te kunnen reageren, vooral ook ‘s nachts. Het is in de eerste plaats de verstikkende rook, die zich snel verspreidt, die de meeste slachtoffers maakt. Dat is ook de belangrijkste reden waarom het plaatsen van rookmelders een verplichting wordt in alle woningen in Vlaanderen.

Het was al een verplichting in Vlaanderen bij nieuwbouw en renovatie (waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is) en voor huurwoningen en studentenkamers. De verhuurder is wettelijk verplicht de nodige rookmelders aan te kopen en op te hangen. Voor woningen betekent dit minstens 1 rookmelder per verdiep en voor studentenkamers moet er in de kamer zelf ook een rookmelder zijn.

Deze verplichting geldt vanaf 1 januari 2020 nu voor alle woningen : dus ook voor woningen die de eigenaar zelf bewoont.

Wat zijn de gevolgen als er niet aan de rookmeldersverplichting is voldaan en onze verzekerde heeft een brandschade waarvoor hij beroep doet op zijn polis Cocoon bij DVV ?
Als verzekeraar vragen we aan de klant om voor zijn woning te zorgen als een goede huisvader. Dat betekent dat de verzekerde alle voorzorgen neemt om schade aan de woning te voorkomen of te beperken. Maar ook wanneer er, ondanks de wettelijke verplichting, geen of te weinig rookmelders zijn geplaatst, zal onze dekking in “Cocoon “gewaarborgd blijven.